Time: 13:02

Razgovor ugodni naroda slovinskoga #2

Vlatkova osveta

(U tekstu riječi Ivan i Barta označavaju istu osobu. Isto vrijedi i za riječi Andrija i Mandić. )

VLATKO

MANDIĆ

MARTA

BARTA

Vlatko: Konačno sam uspjeo ono što sam oduvijek priželjkivao! Zavezani ste jedno za drugo, tako da Andrija vidi Martu i Ivana, Marta vidi samo Ivana, a Ivan ima povez preko očiju. Također, ukleo sam vas da budete savršeni logički strojevi.

Andrija: Što se dešava? Gdje sam?

Ivan: AAAARGH!

Vlatko: Sada ću nad vama ispuniti svoje najdublje nemoralne fantazije!

Andrija: Šeširi?

Marta, Barta: Ne, samo ne šeširi!

Vlatko: ŠEŠIRIIII! Še, ši, še-ši ri! Donio sam pet šešira: tri plava i dva crvena. Sada ću ugasiti svjetlo tako da nitko od vas ne vidi ništa, te svakome od vas staviti po jedan šešir na glavu. Gasi svjetlo, stavlja šešire, ritualno spaljuje preostale šešire, pali svjetlo. Sada nitko od vas ne vidi boju svojeg šešira, ali vidite boju šešira neke druge osobe ako i samo ako ste prije stavljanja šešira mogli vidjeti tu osobu. Sada ću vas ukleti tako da nitko ne može reći ništa osim logički ispravno deduciranih odgovora na moja pitanja. Ukoliko se želite spasiti kletve, netko od vas mora točno odgovoriti u najranijem mogućem trenutku! Krenimo na pitanja.

Marta je izbezumljena.

Vlatko: Može li mi itko reći boju svog šešira?

Nitko ne reagira.

Vlatko: Ponavljam, može li mi itko reći boju svog šešira?

Opet nitko. Marta je očajna.

Vlatko: Kvrapcu, može li mi itko reći boju svog šešira?

Neka osoba odgovara točno. Svi su spašeni.

Što se sve moglo dogoditi? (Koje su mogućnosti za boje šešira, i tko je odgovorio na posljednje pitanje?)

Navedite sve logički ispravne opise situacija.

(Opis situacije je string od nekoliko znakova, gdje prva 3 znaka označavaju boje (P ili C) šešira redom Mandića, Marte i Barte, a četvrti znak i dalje je naziv (MANDIĆ, MARTA, BARTA) osobe koja progovara, velikim slovima. Na primjer, jedan opis situacije koji možda, a možda i ne, odgovara zadanom razgovoru je PPCMANDIĆ, koji znači da Mandić i Marta imaju plave šešire, Barta crven, i Mandić progovara.)