Vrijeme: 13:59

Prebrojavanja #1

Koliko ima prirodnih brojeva manjih od 10^9 u čijem zapisu se pojavljuje niz znamenka 123?