Time: 15:56

Prebrojavanja #2

Na koliko načina možemo rasporediti 30 istih kuglica u 10 različitih kutija tako da točno 2 ostanu prazne?