Time: 14:34

Prebrojavanja #3

Na koliko načina možemo posjesti 6 djevojaka i 5 mladića oko okruglog stola ako Ana sjedi neposredno između Ivane i Marka? (Dva rasporeda ne razlikujemo ako se jedan može dobiti rotacijom drugog.)