Time: 15:02

Derivacije, nizovi #3

Koji je najveći x za koji je izraz x^{x^{x^{...}}} konačan?