Vrijeme: 00:38

Derivacije, nizovi #3

Koji je najveći x za koji je izraz x^{x^{x^{...}}} konačan?