Time: 14:33

Derivacije, nizovi #4

Domagoj želi ograditi svojih 9 bizona žicom koja je dugačka 10 metara i pritom ostaviti mjesta za ravna vrata koja su široka 1 metar. Pošto je on brižan stočar, želi da bizoni žive na što većoj površini. Kolika je te površina (kad se vrata zatvore) u m^2?