Time: 14:21

Odredi sve brojeve.. #1

Odredi sve brojeve \overline{abcd} koji zadovoljavaju jednadžbu \overline{abcd} = 11(a+b+c+d)^2.