Time: 14:18

Odredi sve brojeve.. #2

Odredi sve četveroznamenkaste brojeve \overline{abcd} (u bazi 10) koji u bazi 7 imaju zapis \overline{dcba}.