Vrijeme: 22:01

Odredi sve brojeve.. #4

Odredi sve \overline{abc} tako da vrijedi: 2^a+3^b+1=6^c.