Time: 13:57

Prebrojavanja 2 #5

Koliko različitih pravaca možemo zadati formulom ax+by+c=0 gdje su a,b i c različiti brojevi iz skupa \{-3,-2,-1,0,1,2,3\}?