Vrijeme: 16:01

Prebrojavanja 2 #2

Dana je kvadratna 11\times 11 ploča. Koliko se na toj ploči nalazi pravokutnika koji ne sadrže centralni kvadratić?