Time: 14:51

Prebrojavanja 2 #2

Dana je kvadratna 11\times 11 ploča. Koliko se na toj ploči nalazi pravokutnika koji ne sadrže centralni kvadratić?