Vrijeme: 08:25

Matematika u igrama #1

Koliki je zbroj svih brojeva u riješenoj sudoku križaljci?