Vrijeme: 13:22

Matematika u igrama #1

Koliki je zbroj svih brojeva u riješenoj sudoku križaljci?