Time: 14:24

Matematika u igrama #2

Popularna igra Hanabi igra se s posebnim setom karata: u svakoj od šest boja (crvena, žuta, plava, zelena, bijela i šarena) postoje 3 karte s brojem 1, po dvije dvojke, trojke i četvorke te jedna petica. Koliki je ukupan zbroj brojeva na kartama u setu za Hanabi?