Time: 13:13

Matematika u igrama #3

U popularnoj igri Dungeons and Dragons koristi se poseban set kockica: osim klasične šesterostrane kocke (s brojevima od 1 do 6) tu su još i d20, oblika ikosaedra, na kojoj se nalaze brojevi od 1 do 20, tetraedar sa stranicama označenim brojevima od 1 do 4, oktaedar sa stranicama označenim brojevima od 1 do 8, dodekaedar sa stranicama označenim brojevima od 1 do 12 te dva posebna oblika s 10 stranica, od kojih je jedan označen brojevima od 1 do 10, a drugi višekratnicima broja 10 od 10 do 100. Koliki je ukupan zbroj brojeva u setu kockica za Dungeons and Dragons?