Time: 15:51

Prebrojavanja #4

Bizon ima 4 noge, 4 različite čarape i 4 različite cipele. Na koliko načina bizon može obuči 4 cipele i 4 čarape (ako uzmemo u obzir redoslijed kojim ih oblači)? Jedino pravilo je da bi navukao cipelu, bizon prvo mora imati navučenu čarapu.