Time: 14:28

Minimum/Maksimum #4

Ako su x, y pozitivni realni brojevi za koje vrijedi \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1, odredi minimalnu vrijednost izraza \frac{2^x}{x} + \frac{3^y}{y}. Rezultat zaokruži na tri decimale.