Time: 15:54

Diofantske #1

Riješite diofantsku jednadžbu xy+2y=x. Izračunajte zbroj umnožaka svih parova rješenja. (Na primjer, ako bi skup rješenja bio (x, y) \in \{ (10, 20), (30, 40) \}, odgovor bi bio 10 \cdot 20 + 30 \cdot 40 = 1400.