Vrijeme: 21:53

Diofantske #2

Odredite zbroj kvadrata svih rješenja jednadžbe 3^x+4^x=5^x.