Time: 15:28

Diofantske #3

Odredite zbroj svih prirodnih brojeva n za koje n+2 dijeli n^4+2.