Vrijeme: 02:40

Diofantske #3

Odredite zbroj svih prirodnih brojeva n za koje n+2 dijeli n^4+2.