Time: 14:06

Diofantske #4

Nađite najmanji prirodni broj koji pri dijeljenju sa 7 daje ostatak 6, a njegov kvadrat pri dijeljenju sa 49 daje ostatak 43.