Time: 14:59

Kineski brojevi #2

Koji je najmanji prirodan broj koji pri dijeljenju s 3 daje ostatak 2, a pri dijeljenju sa 8 daje ostatak 4?