Time: 22:20

Kineski brojevi #3

Koji je najmanji prirodan broj koji pri dijeljenju sa 7 daje ostatak 3, pri dijeljenju s 11 daje ostatak 10, a pri dijeljenju s 13 daje ostatak 9?