Vrijeme: 00:28

Kineski brojevi #1

Koji je najmanji prirodan broj koji daje isti ostatak pri dijeljenju s 4, 5 i 6?