Time: 13:05

Vrijeme je za našu igricu #4

Sljedeće jutro, Daniel se teško koncentrirao na poslu, ali čak se i nakon ručka još uvijek nije osjećao ugodno. Bilo mu je žao što je onako pobijedio Matu, te se odlučio vratiti kući ranije.
Zatekao je Matinu sobu u potpunom neredu: odjeća posvuda, crveni domaći leptir kruži oko lampe, na Matinom krevetu sudarač čestica i kuhača, no Mate nigdje. Tada je ugledao otvoren prozor i kroz glavu mu je prošlo ono najgore. No, crne misli ubrzo mu prekida drveni glasić s kreveta:
Mate: Tatice, tatice, usitnio sam pijesak svojim novim sudaračem čestica, a zatim sam stisnuo krivi gumb i sad mi je dosadno.
Daniel: Ma kuhačo, zabavit ću te!

Nakon par minuta mahnitog posla, Daniel je izjavio: Zaigrajmo jednu novu igru! Na jednu hrpu stavio sam 2017201720172017 atoma, a ti na drugu možeš staviti koliko god hoćeš. Naizmjence ćemo raditi poteze sljedećeg oblika: igrač može maknuti proizvoljan broj atoma s jedne od hrpa, ili proizvoljan isti broj atoma s obje hrpe. Ja ću igrati prvi, a pobjednik je onaj koji uzme posljednji atom.

Pomozite Mati da sačuva malo dostojanstva u očevim očima i izračunajte koliko najmanje atoma mora staviti na drugu hrpu da bi pobijedio.