Time: 14:50

Japanske mozgalice #2

Koliki je umnožak brojeva u crveno uokvirenim kvadratićima?

Attachment image


Napomena: Kakuro je japanska mozgalica koja se rješava na sljedeći način: Crna su polja podijeljena
dijagonalom na dva dijela: u gornjem desnom dijelu zadan je broj kojeg treba rastavitina određeni broj pribrojnika u retku, a u donjem lijevom na pribrojnike u stupcu. Pribrojnici smiju
biti brojevi od 1 do 9 i ne smiju se ponavljati. Tako npr. 6 možemo zapisati kao 1 + 5, 2 + 4
ili 1 + 2 + 3, ali ne kao 3 + 3. Slijedi primjer riješene mozgalice:


Attachment image