Time: 14:36

Japanske mozgalice #4

Koliki je umnožak brojeva u crveno uokvirenim kvadratićima?

Attachment image