Time: 15:32

Japanske mozgalice #3

Koliki je umnožak brojeva u crveno uokvirenim kvadratićima?

Attachment image