Time: 14:26

Lakši od mature #2

Trokuti \triangle ABC i \triangle ABD su jednakokračni tako da je AC=BC i AD=BD. Točka D je unutar \triangle ABC, \angle ACB=40^\circ i \angle ADB=140^\circ. Koliko iznosi \angle CAD?