Vrijeme: 06:09

Lakši od mature #3

U jednakokračnom trapezu duljine krakova jednake su duljini kraće osnovice. Ako je mjera kuta između kraka i jedne dijagonale 105^\circ, kolika je mjera kuta između kraka i dulje osnovice?