Time: 15:43

Komba #1

Vrtlar želi uzduž šetnice u parku posaditi 20 stabala (javora i lipe). Broj stabala između bilo koja dva javorova stabla ne smije biti točno tri. Koliko najviše stabala javora može tako posaditi?