Time: 14:19

Komba #3

Niz počinje brojevima 1, -1, -1, 1, -1. Poslije petog člana niza svaki sljedeći član jednak je umnošku svoja dva prethodnika. Na primjer, šesti član niza jednak je umnošku četvrtog i petog člana. Koliki je zbroj prvih 2013 članova niza?