Time: 14:07

Komba #4

S jedne strane ceste u nizu rastu hrastovi i breze. Sve skupa ima 100 stabala. Broj stabala između bilo koja dva hrasta nije jednak 5. Koliko najviše hrastova može biti među ovih 100 stabala?