Time: 13:36

Koliko je.. #2

Koliko ima uređenih parova cijelih brojeva (x,y), x\leq y takvih da je njihov produkt pet puta veći od njihove sume?