Time: 14:16

Koliko je.. #3

Tin je zapisao nekoliko različitih prirodnih brojeva, ne većih od 100. Njihov umnožak nije bio djeljiv sa 54. Koliko je najviše brojeva mogao zapisati?