Time: 13:40

Akademik se vratio! #2

Varijante sljedećeg teorema (NDH-2 u njegovoj zbirci), donijele su hrvatskoj znanosti nekoliko doktorata pod mentorstvom našeg Akademika, a tisuće matematičara diljem svijeta bile su oduševljene dalekosežnim posljedicama dokaza teorema na njihovo dugogodišnje istraživanje polinomijalnih nejednakosti u 2 varijable. Okušajte se u rješavanju i provjerite imate li potencijala postati doktor znanosti!

Neka su x i y pozitivni realni brojevi takvi da je x+y=1. Odredite najveći realan broj U tako da vrijedi:

x^3+2y^3 \ge U