Vrijeme: 21:05

Jednadžbe #1

Koji broj treba dodati i brojniku i nazivniku razlomka \frac{1}{38} da se dobije \frac{1}{2}?