Vrijeme: 06:09

Jednadžbe #3

Ocu je 30 godina, a sinu 6. Za koliko će godina otac biti dvostruko stariji od sina?