Time: 12:58

Jednadžbe #4

Zbroj znamenaka nekog dvoznamenkastog broja iznosi 13. Ako znamenke zamijene svoja mjesta, broj se umanji za 9. Koji je to broj?