Time: 14:57

Jednadžbe #5

Zbroj znamenaka dvoznamenkastog broja iznosi 12. Ako se taj broj podijeli znamenkom jedinica, dobije se kvocijent 8 i ostatak 1. Koji je to broj?