Time: 14:53

Znamenke #1

Koristeći znamenke 1, 3, 4, 5, a, gdje je a također neka od znamenki (ne nužno različita), napišite najveći mogući peteroznamenkasti broj koji je djeljiv s 12. Svaku od znamenki 1, 3, 4, 5, a treba upotrijebiti.