Time: 13:18

Znamenke #3

Odredi sve sedmeroznamenkaste brojeve oblika \overline{2017xyx} koji su djeljivi sa 72.

(Nije \overline{2017xyz} nego \overline{2017xyx}.)