Time: 21:41

Znamenke #4

Odredi sve četveroznamenkaste brojeve djeljive s 45 kojima je razlika kvadrata znamenke stotica i znamenke desetica jednaka 24.