Vrijeme: 07:41

Raznovrsna teorija brojeva #3

Koliko prirodnih brojeva ima svojstvo da njihovi kubovi i kvadrati imaju jednaki broj znamenaka ( u dekadskom sustavu ) ?