Time: 15:47

Raznovrsna teorija brojeva #2

Nazovimo tri prosta broja “specijalnim” ako je njihov umnožak 5 puta veći od njihovog zbroja. Koliko tročlanih skupova “specijalnih” prostih brojeva postoji?