Time: 13:30

G. #3

Zadana su dva nesukladna pravilna ikosaedra takva da se iz unije njihovih vrhova može izabrati osam vrhova koji čine pravilni oktaedar.

Koji su svi mogući omjeri stranica većeg i manjeg ikozaedra?

(Odgovori je omjer duljine stranice većeg i duljine stranice manjeg ikosaedra.)