Vrijeme: 13:11

Tim Povratak kralja 27.10. - B. Vukorepa

Bodovi: 161
Članovi:
  1. tuksy
  2. boxona2109
  3. PETARMAT