Vrijeme: 13:08

Tim Komunistička Partija SSSR-a

Bodovi: 98
Članovi:
  1. lukinjozg
  2. jakov20