Vrijeme: 19:44

Tim Komunistička Partija SSSR-a

Bodovi: 98
Članovi:
  1. lukinjozg
  2. jakov20