Vrijeme: 08:03

Tim Komunistička Partija SFRJ-a

Bodovi: 98
Članovi:
  1. Shtef
  2. Ivkalu