Vrijeme: 22:24

Tim Dva i pol Hrvata

Bodovi: 145
Članovi:
  1. MarkoProloscic
  2. bapsy007
  3. IvanSincic