Vrijeme: 19:58

Tim Kičice

Bodovi: 54
Članovi:
  1. Karla Markulin
  2. Ana Šarić
  3. Kicica